Energimærker

Måske har du stødt på energimærker, når du har kigget på hus eller lejlighed. Betydningen af udtrykket ligger i ordet – det er en mærkning af en bygnings energimæssige tilstand.

Det er lovpligtigt at få energimærket jeres hus. Det hjælper nemlig ikke kun en kommende ejer til at regne energiforbruget ud, det synliggør også de muligheder, der er for at spare på energien.

Sådan energimærker vi

Hos os kan du bestille en energimærkning – lige meget om du er ved at bygge nyt, skal sælge det gamle hus eller din nuværende energimærkning skal fornyes. Når din bopæl skal energimærkes, består processen af to dele:

 • En vurdering, hvor vi gennemgår jeres større energiudgifter – fx til olie, gas, fjernvarme, el og vand.
 • Et besparelsesforslag, hvor vi viser hvilke forbedringer, I med fordel kan gennemføre på boligen.

I besparelsesforslaget kan der fx indgå en vurdering af, hvor meget du kan mindske energiudgifterne, hvis du foretager forbedringer af boligen med initiativer som ekstra isolering eller termovinduer.

Optimer dit indeklima med vores energimærkninger

En energimærkning behøves ikke kun gavne en kommende køber. Vi kan også energivurdere dit hus, så du opnår et bedre indeklima. En energimærkning giver nemlig gode muligheder for at spare på energien, som gavner både jeres privatøkonomi og indeklima. Men energiforbedringer kan også give uvurderlige gevinster i form af mindre fodkulde og træk.

Et energimærke er gyldigt i ti år. Det betyder også, at hvis huset sælges flere gange inden for en tiårig periode, så kan det samme energimærke benyttes igen.

Sådan er reglerne for energimærkninger

Enfamilieshuse
Når dit enfamiliehus på 60 m2 eller derover skal sælges, er det lovpligtigt at fremlægge et gyldigt energimærke. Det er altså jer som sælgers pligt at sørge for, at en køber får udleveret energimærkningen for jeres hus, inden aftalen om salg underskrives.

Flerfamilieshuse/ejerlejligheder
Det er også altid lovpligtigt at fremlægge et gyldigt energimærke, når din ejerlejlighed eller flerfamilieshus skal sælges. Før i tiden skulle hver lejlighed i en bygning energimærkes enkelvis – det skal de ikke længere. I stedet skal bygningens samlede energimærkning angives ved salg.

Det betyder, at det ikke er dig som ejer af lejligheden, der skal betale for en energimærkning. Det er nemlig ejerforeningen, som har ansvaret for at have en gyldig energimærkning liggende til jer, der ønsker at sælge jeres lejlighed eller flerfamilieshus. Derfor er det ikke jer, som skal betale for, at vi laver en energimærkning for jer – det er altid ejerforeningen.

Rækkehuse
Skal du have foretaget energimærkning af et række-, kæde- eller dobbelthus, skal det energimærkes på samme måde som ved salg af et enfamiliehus. Er I som boligejere organiseret i en formel ejerforening, hvor husene er udstykket til ejerlejligheder, foregår energimærkning som ved salg af ejerlejligheder og flerfamilieshuse. Her er det nemlig også ejerforeningen, som er forpligtet til at stille en gyldig energimærkning til rådighed.

Nye bygninger
Det er vigtigt, at du får energimærket og sendt denne ind til kommunen, hvis du har oprejst en ny bygning på 60 m2 og derover. Og det er vigtigt, at det sker, inden du tager bygningen i brug. Ansvaret for energimærket ligger hos den bygherre, der opfører byggeriet. Ligesom det også er bygherrens ansvar, at den er stillet til rådighed for kommende ejere af bygningen.

Energimærkning ved udlejning og overdragelse af andel/anpart
Når du udlejer eller overdrager en andel eller anpart på 60 m2 eller over, er det også lovpligtigt med en energimærkning. For leje-, andels- og anpartslejligheder gælder de samme regler som ved salg af ejerlejligheder. Det betyder, at det er hele ejendommen, der skal energimærkes, og at det er ejer-, andels- eller anpartsforeningen, der er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed.

Du kan bestille et uforpligtende tilbud her på hjemmesiden på tilstandsrapport og energi-mærkning, og så vil vi kontakte dig indenfor 24 timer.

Bestil energimærke og trykprøve

Pris: kr. 5000,- inkl. moms
– for boliger op til 300 m2 i hele Danmark.

  Vedhæft filer. Hvis flere filer så pak dem ned som en zip-fil

  Ved bestilling af energimærke skal nedenstående vedhæftes:

  • Byggetilladelse
  • Energiberegning i PDF- og XML-format
  • Tegninger, situationsplan, planer, facader og snit med beskrivelser
  • Ordrebekræftelse på vinduer og døre, skal angive u-værdier etc.
  • Indreguleringsrapport vedr. ventilation (HUSK SEL-VÆRDI)
  • Funktionsafprøvning af varmeinstallation
  • Billede af isoleret teknik
  • Datablade på solceller, varmepumper og andet vedvarende energikilder hvis sådanne er monteret.
  • Evt. datablade på pumper og lign.

  Ved bestilling af energimærke på eks. bolig, download sælgersoplysningsskema, udfyld og send retur.