Trykprøver / blower door

Er du i tvivl, om dit hus er utæt? Vi kan hjælpe dig med at svare på spørgsmålet med en trykprøve. Formålet med en trykprøvning er at vurdere tætheden af en nyopført bygning. Der er nemlig specifikke krav fra bygningsreglementets side til bygningers tæthed, som du skal overholde, inden du må tage dem i brug.

Tæthedsprøvning, blower door test og trykprøver

En trykprøve kaldes også for tæthedsprøvning og blower door test – men det er alt sammen det samme. Prøven er skabt af hensyn til energiforbruget i vores huse, så vi sikrer os mod utætheder, som kan skabe store varme- og elregninger.

Hvad er en utæthed?

Det er svært at opnå en total tæthed i et hus med mange vinduer og døre. Men der er sat en målbar grænse, som gør det lettere for bygherren er sikre sig mod fejl ved nybyggeri.

Grænsen for utætheden er defineret til, at luftskiftet ikke må overstige fx 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal, når bygningen er udsat for henholdsvis et overtryk og et undertryk på 50 Pascal.

Sådan foretager vi en trykprøve

Hos Bygbo foretager vi en tæthedsprøvning ved hjælp af en fleksibel dør med ventilator – det kaldes også en blower door. Den monterer vi i en af bygningens udvendige dørkarme. Alt udstyr kobler vi derefter til en computer, der styrer og foretager selve målingen af lufttætheden.
Hvis din bygning overholder kravet til tæthed i forhold til bygningsreglementet, udfærdiger vi en rapport og certifikat med alle data. Rapporten kan bruges som dokumentation overfor de kommunale byggemyndigheder.

Hvis vi opdager, at bygningen ikke overholder tæthedskravet, kan de fleste fejl efterfølgende påvises ved en termografering i forbindelse med tæthedsprøven. Såfremt blower door-testen viser fejl i klimaskærmen, foretages der lækagesøgning med et varmesøgende kamera. Termografifotograferingen viser, hvor der siver kold luft ind og gør det efterfølgende let at rette eventuelle fejl.

Bygningsreglementets grænseværdier

Utæthederne gennem luftskiftet i klimaskærmen har visse værdier, som det ikke må overstige.

Reglerne lyder sådan:

 • Bygningsreglement BR18 (A2015) 1,0 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Prøvning af luftskifte sker på grundlag af DS/EN 9972:2015
 • Bygningsreglement Lavenergiklasse (A2020) 0,7 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Prøvning af luftskifte sker på grundlag af DS/EN 9972:2015

Dine fordele ved trykprøver

Der er store fordele for dig som bygherre, hvis du bestiller en trykprøve hos os. Udover en tæt bygning, som reducerer omkostningerne til varme, så sender det også stærkt signal til kunderne om, at:

 • du overholder de gældende byggeregler
 • du lader vores arbejde kontrollere af en uvildig person
 • du leverer dokumentation for kvalitet – i forbindelse med afleveringen af byggeriet

Med en tæt bygning undgår du fugtindtrængning og forebygger mug, skimmel og råd. Det skaber desuden et bedre indeklima, som har stor betydning for beboernes velbefindende.

Sidst – men ikke mindst, så er du også dækket bedre ind i forhold til kommunalbestyrelser, som i byggetilladelsen kan stille krav om, at du skal foretage målinger i den færdige bygning til dokumentation af, at kravet til lufttæthed er opfyldt.

Så kontakt os, hvis du er i gang med at bygge eller er i tvivl, om tætheden af din bygning. Så kommer vi ud til dig og foretager en trykprøve.

Bestil trykprøve og energimærke

Pris: kr. 5000,- inkl. moms
– for boliger op til 300 m2 i hele Danmark.

  Vedhæft filer. Hvis flere filer så pak dem ned som en zip-fil

  Ved bestilling af trykprøve og energimærke skal nedenstående vedhæftes:

  • Byggetilladelse
  • Energiberegning i PDF- og XML-format
  • Tegninger, situationsplan, planer, facader og snit med beskrivelser
  • Ordrebekræftelse på vinduer og døre, skal angive u-værdier etc.
  • Indreguleringsrapport vedr. ventilation (HUSK SEL-VÆRDI)
  • Funktionsafprøvning
  • Billede af isoleret teknik
  • Datablade på solceller, varmepumper og andet vedvarende energikilder hvis sådanne er monteret.
  • Evt. datablade på pumper og lign.